Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat Ik mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn.                                                      Ezechiel 37:25

DE KORESH SELAH INT. WEBSITE WORDT OP DIT MOMENT VERNIEUWD!

Daarom is de site nu niet compleet….

Excuses voor sit ongemak, maar we zien stra s uit naar een modernere

website en vragen nog even geduld van u/jullie!

WAT DOET de STICHTING KORESH SELAH INTERNATIONAL? :

 

In gehoorzaamheid aan de BIJBELSE OPDRACHT werkt de 

Stichting Koresh mee aan het herstel van God’s volk en Land .

Deze opdracht is o.a te lezen in:

 

  Jes. 40:1 “Troost, troost Mijn volk, zegt jullie God, spreek Jeruzalem moed in!”

  Jes. 40:9 “Verhef je met kracht, vreugdebode Jeruzalem, Zeg tegen de steden

                   van Juda: ‘Ziehier jullie God!”

 

 


UITREIKEN NAAR GOD’S VOLK IN ISRAEL DOOR:

 

Hulp aan de allerzwaksten – met name uitdelen van voedselpakketten aan:

    -  alleenstaande moeders

    -  holocaust overlevenden

    -  nieuwe immigranten

 

   - Pro -Life werk - om kostbaar nieuw Joods leven te redden! 

        Uitgereikt wordt door drie plaatselijke Gemeenten:

         in Karmiel: Kehila HaDerech (Hebreeuws) en Mayim Chayim (Russisch)

         in Eilat:       Kehila Ma’Ayan

 

 

- UITZENDEN KLUS-TEAMS:

Twee tot drie maal per jaar trekt een team vanuit Nederland er op uit om vooral 

bij sociaal kwetsbare Israeli’s en holocaust overlevenden te komen klussen in 

hun huizen. Na een week klussen, gaat de groep vervolgens een week op

vacantie door het Heilige Land. De reisdoelen worden in overleg bepaald

met de leden van de groep.

 

 

EEN KORESH SPREKER UITNODIGEN:

Op uw uitnodiging komt er graag een Bijbelleraar in uw Gemeente, kerk of Bijbelstudiegroep 

spreken over het onderwerp “Israel”. In onderling overleg wordt dan besproken waarover

precies gesproken zal gaan worden.

Spreker in Nederland (Ede) :  Stef Looijen

Spreekster uit Jeruzalem :      Ruth Shaked (spreekt Nederlands).

De Koresh Conferentie was dit jaar 

geheel on-line met muziek, zang,

interviews met de Koresh projecten

en prachtige foto's van het woestijn-

landschao in Zuid Israel.

De conferentie is uitgebracht in een

gesloten YouTube circuit.

Wilt u deze film bekijken, vraag

dan de link aan of via de contact pagina

of stuur ons een email aan:

koresh.selah@gmail.com en wij

sturen u deze link toe.

Aan deze Koresh Conferentie werkten o.a. mee:

Kleinzoontje Nathan&ClaraCROP.jpg

Pro-Life werk

Beate-vierk_edited.jpg

Hulp aan holocaust overlevenden

Ruth Shaked, spreekster

2 Fotos arme vrouw & voedselpk.jpg

Recהts; voedselpakketten staannklaar voor de israelli's, die

deze hard nodig hebben.....

(zie boven)

Klusser a h werk-Nov 2017.JPG

Klussen bij holocaust overlevenden

                                     en sociaal kwetsbaren

(Klusdeel van de reis is belasting aftrekbaar)

New immigrants receive bedding.png

Materiele hulp aan  nieuwe

immiranten

Help ons om Israel te helpen - giften zijn zonder meer heel hard nodig!

Ook hier geldt G-ds belofte uit Genesis 12:

 2 Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. 3 Als mensen jou goed behandelen, zal Ik goed voor hén zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal Ik slecht voor hén zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden."  (BasisBijbel)

STEUN KORESH

Mocht u willen bijdragen aan het verstrekken van de voedselpakketten in Israel, 

of the Pro-Life Werk dan kunt u uw geldelijke steun storten op:

 

Bank IBAN:    NL80ABNA 0589061011

 

Ten name van:  

  Koresh Selah Int.

ELKE CENT DIE U DONEERT GAAT NAAR DE DOELEN IN ISRAEL. 

ER WORDT NIETS AFGEHAALD VOOR ADMINISTRATIE OF LONEN !!

OOK REIZEN BEN EN MARIJKE ALTIJD VOOR EIGEN REKENING

Wij danken u!

Ben en Marijke Werdekker

namens de bevolking van Israel