Aanvang:  20.00 uur

Ruth Shaked

     KORESHDAG

  2e Paasdag

    5 April 2021

Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat Ik mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn.                                                      Ezechiel 37:25

       

               (onder voorbehoud)

KORESH KLUSWEEK

11-24 Febr. 2021

       

               (onder voorbehoud)

Matanja en rechts Talitha Nawijn

Elizabeth in gesprek met Wendel, wiens woning werd geschilderd door Koresh klussers in feb. 2020

De laatste Koreshdag kon niet doorgaan vanwege de anti-Corona maatregelen.

Het bestuur gaat het ervan uit, dat het in 2021 toch anders zal zijn, zo de Heer het wil!

Daarom plannen wij weer een mooi Israel Feest op de 2e Paasdag.

Uiteraard houden wij u op de hoogte vanaf januari 2021.

Yuval Shaked

Elizabeth aan het werk bij holocaust overlevende

Voor meer informatie,

over klussen in Israel,

zie hieronder

Tom Brooker

Gwendolyn <auricella

Wat doet Koresh in Israel:

Pro-Life werk

Voedselpakketten

aan Israeli's die het nodig hebben

Hulp aan holocaust overlevenden

Klussen bij holocaust overlevenden

                     en sociaal kwetsbaren

Materiele hulp aan  nieuwe

immiranten

KORT WERKEN IN ISRAEL:

 

Onder voorbehoud plannen wij weer een Koresh Klusweek in Eilat met daarna een rondreis door Israel van

11-24 februari 2021.

Vanaf Tel Aviv gaat de groep via de Dode Zee naar Masada. En vrijdag-morgen heel vroeg via het "Slangen-pad" naar de top van de berg, even genieten van het uitzicht en snel

verder naar het Zuiden, richting Eilat.

Op Shabat: een bezoek aan het

Timna Park, waar een model op

ware grootte staat van de

tabernakel. Zondag begint dan

het echte werk!!


 

Hard werken gedurende de

week. Bijzonder goed contact

met de plaatselijke mensen,

die hulp ontvangen met het opknappen van hun huis!

Maar.. na het werk even zwem-

men of naar het winkelcentrum!

Na het werken in Eilat begint het

vacantiedeel. De groep gaat met

huur auto's door het hele land:

Tel Aviv, Caesarea, Galilea,

Tiberias en Jeruzalem! Veel indrukken....

Na 2 weken weer retour naar 

Nederland.

Zo'n groep heeft werkelijk kennis

gemaakt met Israel en met haar

bevolking! Geweldig!

Een klusser neemt afscheid van een oorlogs-

overlevende, die door de groep is geholpen

met klussen in huis.

Sight seeing in Tiberias,

aan het Meer van Galilea

KLUSREIS in Februari 2021
is gepland, maar onder voorbehoud....!

Help ons om Israel te helpen - giften zijn zonder meer heel hard nodig!

Ook hier geldt G-ds belofte uit Genesis 12:9, dat wie Israel zegent, wordt gezegend!

ANBI erkend

Giften aan Koresh

zijn belasting-aftrekbaar,

evenals de kosten voor het

werkgedeelte van uw

klusreis! Dat is 50%

ELKE CENT DIE U DONEERT GAAT NAAR DE DOELEN IN ISRAEL. 

ER WORDT NIETS AFGEHAALD VOOR ADMINISTRATIE OF LONEN !!

OOK REIZEN BEN EN MARIJKE ALTIJD VOOR EIGEN REKENING

Wij danken u!

Ben en Marijke Werdekker

namens de bevolking van Israel

De Stichting Koresh Selah International is een Nederlandse stichting en ANBI erkend

  • c-facebook