top of page

laatste nieuws

Shalom Israël-Vrienden,

Deze nieuwsbrief is een bijzondere voor mij. Na het overlijden van Ben, de oprichter van Koresh, heeft het bestuur ernstig de wil van onze Heer gezocht voor de toekomst van het werk van Koresh. Dat heeft best 

geruime tijd geduurd.  Maar toen kregen wij contact met Jaap Bönker, de directeur van het

Comité Gemeentehulp Israël (CGI) en we zaten al snel op één lijn. 

Met het bestuur van het CGI is overeengekomen om de projecten van Koresh per 1 januari 2024 aan het CGI over te laten gaan. Net als Koresh heeft het CGI als doel om Israël, vooral via Messiaanse gemeentes, te ondersteunen. Zo ondersteunt het CGI een aantal projecten in Israël, waaronder de drie Messiaanse gemeenten die Koresh ook ondersteunt.  Zie voor meer informatie over het CGI hun site: www.comitegemeentehulpisrael.nl

Vanuit Koresh zullen wij eind 2023 alles wat er er nog aan financiële ondersteuning is binnengekomen

aan onze drie projecten in Israël overmaken. Daarna zal het CGI alle toekomstige giften aan de drie, dan voormalige Koresh, projecten gaan doorgeven.

We hopen en bidden daarom dat onze donateurs trouw zullen blijven aan de drie projecten, zodat die geen onderbreking of nadeel van deze overgang zullen ervaren. Zelfs dat hun noden mogelijk nog beter voorzien mogen worden dan via Koresh het geval was. Dat de Heer hen zal laten zien dat Zijn zegen over de projecten en de gevers doorgaat en niet van mensen afhankelijk is.

  “Dan zal Ik jullie naar je land terugbrengen. Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.” (Jer. 29:11 BasisBijbel)

Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat Ik mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn.                                                      Ezechiel 37:25

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE STICHTING KORESH SELAH INTERNATIONAL.

Stichting Koresh heeft als roeping: 

Steun aan Israel, Land en Volk, in de breedste zin van het woord.

Maar Koresh kan helaas niet alle nood lenigen in Israel en moet zich beperken tot het ondersteunen van 3 projecten, twee in Galilea in de plaats Karmiel (een reikt uit naar de Joodse gemeenschap en de andere naar de Russisch sprekende gemeenschap.

Het derde project is in het uiterste Zuiden van Israel, namelijk in Eilat.

Het werk van Koresh is vooral gericht op: 

 - verstrekken van voedselpakketten of -bonnen              (van een supermarkt) of kleding e.d. aan mensen

   in nood. Dit zijn vooral alleenstaande moeders,

   nieuwe immigranten en holocaust overlevenden

   voornamelijk uit Oost-Europa

 - helpen van zwangere vrouwen in moeilijkheden

   om te voorkomen dat ze kiezen voor abortus.

 - klussen vooral bij mensen die zelf hun kluswerk

   niet kunnen betalen of op dit gebied hulp goed
   kunnen gebruiken.

Het werk van Koresh in beeld:

Joden tussen de Oekr vuchtelingen.jpg

Helpen van Joden uit Oekraine, om: 

- Aliyah te maken 

- en eenmaal in Israel      hen te voorzien in

  alles wat zij nodig

  hebben.

Klusser a h werk-Nov 2017.JPG

Klussen bij holocaust overlevenden en sociaal kwetsbaren

Wij vermoeden, dat wij straks volop kunnen

gaan klussen bij de vluchtelingen uit Oekraine.

De Koresh Conferentie was dit jaar 

geheel on-line met muziek, zang,

interviews met de Koresh projecten

en prachtige foto's van het woestijn-

landschao in Zuid Israel.

De conferentie is uitgebracht in een

gesloten YouTube circuit.

Wilt u deze film bekijken, vraag

dan de link aan of via de contact pagina

of stuur ons een email aan:

koresh.selah@gmail.com en wij

sturen u deze link toe.

Aan deze Koresh Conferentie werkten o.a. mee:

Kleinzoontje Nathan&ClaraCROP.jpg

Pro-Life werk

Beate-vierk_edited.jpg

Hulp aan holocaust overlevenden

Ruth Shaked, spreekster

2 Fotos arme vrouw & voedselpk.jpg

Dit zien wij soms zelfs in Eilat!

iemand die vuilnisbakken nakijkt of er nog iets eetbaars in zit....

Voedselpakketten staan klaar 

voor de israelli's, die

deze hard nodig hebben.....

(zie boven)

New immigrants receive bedding.png

Materiële hulp aan nieuwe

immigranten

Voor aanvraag Koresh Nieuwsbrief, vul het CONTACT formulier in op de laatste bladzijde "Contact'.

Help ons om Israel te helpen - giften zijn zonder meer heel hard nodig!

Ook hier geldt G-ds belofte uit Genesis 12:

 2 Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. 3 Als mensen jou goed behandelen, zal Ik goed voor hén zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal Ik slecht voor hén zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden."  (BasisBijbel)

STEUN KORESH

Mocht u willen bijdragen aan hulp zoals het verstrekken van de voedselpakketten in Israel, het Pro-Life werk of hulp aan de Joden uit Oekraïne dan kunt u uw geldelijke steun vanaf 1-1-2024 storten op de bankrekening van CGI.

Stichting Koresh dankt u namens de bevolking van Israel

ANBI Erkend Nr. RSIN 8042.22.800

bottom of page