Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat Ik mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn.                                                      Ezechiel 37:25

Ondersteun het herstel van Israel, land en volk!

         

         VIRTUEEL - via YouTUBE

 2e PAASDAG, 5 April van 10.30-12.00 uur

KORESHDAG 2021

Ruth Shaked, spreekster

Stef Looijen, spreker

Aan deze virtuele KORESHDAG 2021 werken in ieder geval mee:

- Ruth Shaked, spreekster uit

  Jeruzalem, Israel

- Stef Looijen, Bijbelleraar 

- Gwendolyn Burghout, fluitiste

- Ma'ayan Muziekteam uit Eilat, Israel

  m.m.v. Anna Gofman, piano en viool

  Voor aanmelding: stuur ons een email naar:

  koresh.selah@gmail.com en de link wordt

  toegestuurd.

Gwendolyn Burghout

Anna Gofman, piano & viool

Wat doet Koresh in Israel:

Recהts; voedselpakketten staannklaar voor de israelli's, die

deze hard nodig hebben.....

Pro-Life werk

Hulp aan holocaust overlevenden

Materiele hulp aan  nieuwe

immiranten

Klussen bij holocaust overlevenden

                     en sociaal kwetsbaren

Help ons om Israel te helpen - giften zijn zonder meer heel hard nodig!

Ook hier geldt G-ds belofte uit Genesis 12:

 2 Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. 3 Als mensen jou goed behandelen, zal Ik goed voor hén zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal Ik slecht voor hén zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden."  (BasisBijbel)

ELKE CENT DIE U DONEERT GAAT NAAR DE DOELEN IN ISRAEL. 

ER WORDT NIETS AFGEHAALD VOOR ADMINISTRATIE OF LONEN !!

OOK REIZEN BEN EN MARIJKE ALTIJD VOOR EIGEN REKENING

Wij danken u!

Ben en Marijke Werdekker

namens de bevolking van Israel