Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat Ik mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn.                                                      Ezechiel 37:25

Ruth Shaked

Yuval Shaked

Tom Brooker

Gwendolyn <auricella

Matanja en rechts Talitha Nawijn

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

U I T G E S T E L D

Koresh' bediening:

KORESH TAKKEN van BEDIENING

Pro-Life werk

Hulp aan holocaust oeerlevenden

Spulenhulp nieuwe

immiranten

Klussen bij holocaust overlevenden

      en sociaal kwetsbaren

IN ISRAEL....

 

Van 6-14 februari was weer een

Koresh klusgroep actief aan het 

werk iin Eilat.

De rit vanaf Tel Aviv bracht de 

groep via de Dode Zee naar

Masada. En vrijdagmorgen heel

vroeg via het "Slangenpad" naar

de top van de berg, even ge-

nieten van het uitzicht en snel

verder naar het Zuiden, richting

Eilat.

Op Shabath: een bezoek aan het

Timna Park, waar een model op

ware grootte staat van de

tabernakel. Zondag begint dan

het echte werk!!


 

Hard gewerkt gedurende de

week. Bijzonder goed contact

met de plaatselijke mensen,

die hulp ontvnagen met het opknappen van hun huis!

En na het werk of even zwem-

men of naar het winkelcentrum!

Vrijdagmorgen vertrek uit Eilat, het

werk zit erop. Nu begint het

vacantiedeel. De groep gaat met

huur auto's door het hele land:

Tel Aviv, Caesarea, Galilea,

Tberias en Jeruzalem! Veel gezien!

Na 2 weken weer retour naar 

Nederland. Veel gewerkt, veel ge-

zien en genoten! Veel plezier ook.

De groep heeft werkelijk kennis

gemaakt met Israel en met haar

bevolking! Geweldig!

Een moment van aandacht voor deze

oorlogs overlevende....

Sight seeing in Tiberias,

aan het Meer van Galilea

ANBI erkend

Giften aan Koresh

zijn belasting-

aftrekbaar,

evenals het werk-

gedeelte van uw

klusreis!

Help ons helpen - giften zijn zonder meer nodig!

Ook hier geldt Gods belofte uit Genesis 12:9, dat wie Israel zegent, wordt gezegend!

Wij danken u!

Ben en Marijke Werdekker

namens de bevolking van Israel

RESULTAAT VAN JOUW HULP:

 

 

Juli 2018:

Hieronder een bericht van Ariel uit Eilat, die zich sinds een jaar ook inzet voor hulp aan holocaust overlevenden (plus al sinds jaren voor hulp aan alleenstaande moeders en pro-life werk):

 

"After 1 year to serve old people I started to understand how it is important to serve them.

So we all thank you for your supporting us and give us opportunity to do it the best way we can. I thank God for you and wish you Gods blessings".

 

Dit bericht is vooral bestemd voor u/jou, donateur van Koresh! 

Koresh - kluswerk in Eilat, Z-Israel

Koresh helpt nieuw leven door haar steun aan PRO-LIFE werk in Israel

KORESH SOCIAAL WERK IN BEELD

Klusreis speciaal voor jongeren zal

plaatsvinden van 21 juli tot 3 augustus a.s.

Dan is het reisdoel: Karmiel in Galilea.

Informeer bij Elizabeth         06.14 922966

NAJAARS Klusreis STAAT GEPLAND VOOR:

24 oktober tot 6 november 2019.

Dan is het reisdoel:  EILAT aan de Rode Zee

Informeer bij Elizabeth         06.14 922966

Bidden voor Israel:

       - Het Land Israel is van G-d en Hij heeft het aan Abraham, Isaac en Jacob en hun 

         nakomelingen in bezit gegeven, die er kunnen wonen zolang zij in Zijn Wil staan.

       - Bid dus, dat de Israeli's in G-ds wil staan en dat het plan van G-d wordt uitgevoerd

       - De politiek -hoewel vaak goed bedoeld- wil plannen aan Israel opdringen, die haaks

         staan op het plan van G-d. Namelijk het Land verdelen, dat Hij nu juist voor de

         nakomelingen van Jacob heeft bedoeld....

       - Bid voor een juiste oplossing, ook voor de andere afstammelingen van Abraham en

         die van Ezau....

               

 

In de huidige tijd mogen wij bijzonder dankbaar

zijn voor uw genereuze donaties en uw trouw in

het geven van offers voor Israel dit jaar. Daardoor

zijn wij in staat om de meest kwetsbare mensen,

zoals alleenstaande moeders, bejaarden en nieuwe

immigranten uit de Oekraine te helpen.

Dit jaar vierde Israel haar 70-jarig bestaan als moderne staat.

Dit is te danken aan HaShem, de Eeuwige, en tevens u!

                                                     Wij danken de Eeuwige en u !

Ben en Marijke Werdekker

 

Ben is voorzitter van

de Stichting Koresh

Steun Israel via de bank: 

Bank No IBAN:  NL80ABNA 0589061011

BIC:  ABNANL2A

t.n.v.:  Koresh Selah International

o.v.v. bij welk project u wenst te ondersteunen of “algemeen’.

ELKE CENT DIE U DONEERT GAAT NAAR DE DOELEN IN ISRAEL. 

ER WORDT NIETS AFGEHAALD VOOR ADMINISTRATIE OF LONEN !!

OOK REIZEN BEN EN MARIJKE ALTIJD VOOR EIGEN REKENING

De Stichting Koresh Selah International is een Nederlandse stichting en ANBI erkend

  • c-facebook