top of page

Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat Ik mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn.                                                      Ezechiel 37:25

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE STICHTING KORESH SELAH INTERNATIONAL.

Stichting Koresh heeft als roeping: 

    Steun aan Israel, Land en Volk, in de breedste zin van het woord.

Maar Koresh kan helaas niet alle nood lenigen in Israel en moet zich beperken tot het ondersteunen van 3 projecten, twee in Galilea in de plaats Karmiel (een reikt uit naar de Joodse gemeenschap en de andere naar de Russisch sprekende gemeenschap.

Het derde project is in het uiterste Zuiden van Israel, namelijk in Eilat (woonplaats van de oprichter/voorzitter) en zijn vrouw.

Het werk van Koresh is vooral gericht op: 

 - het verstrekken van voedselpakketten of -bonnen           (van een supermarkt) kleding e.d. aan mensen

   in nood. Dit zijn vooral alleenstaande moeders,

   nieuwe immigranten en holocaust overlevenden

   voornamelijk uit Oost-Europa

 

 - helpen van zwangere vrouwen in moeilijkheden

   om te oorkomen, dat ze kiezen voor abortus.

 - Klussen bij vooral mensen, die zelf hun kluswerk

   niet kunnen betalen of anderszins op dit gebied 

   hulp kunnen gebruiken.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de klusreis van 
16 t/m 24 februari 2023.

Agenda:  1 week klussen in Eilat en de volgende
            week in onderling overleg reizen door
            het Heilige Land.  Dit is een geweldige
            methode en Land en Volk te leren kennen!

Het werk van Koresh in Beeld:

Joden tussen de Oekr vuchtelingen.jpg

Helpen van Joden uit de Oekraine, om: -

 

Aliyah te maken, en 

- eenmaal in Israel: om

  hen te voorzien van

  alles wat zij nodig

  hebben.

Klusser a h werk-Nov 2017.JPG

Klussen bij holocaust overlevenden

                                     en sociaal kwetsbaren

(Klusdeel van de reis is belasting aftrekbaar).

Wij vermoeden, dat wij straks  volop kunnen

gaan klussen bij de vuchtelingen uit Oekraine.

De Koresh Conferentie was dit jaar 

geheel on-line met muziek, zang,

interviews met de Koresh projecten

en prachtige foto's van het woestijn-

landschao in Zuid Israel.

De conferentie is uitgebracht in een

gesloten YouTube circuit.

Wilt u deze film bekijken, vraag

dan de link aan of via de contact pagina

of stuur ons een email aan:

koresh.selah@gmail.com en wij

sturen u deze link toe.

Aan deze Koresh Conferentie werkten o.a. mee:

Kleinzoontje Nathan&ClaraCROP.jpg

Pro-Life werk

Beate-vierk_edited.jpg

Hulp aan holocaust overlevenden

Ruth Shaked, spreekster

2 Fotos arme vrouw & voedselpk.jpg

Dit zien wij soms, zelfs in Eilat!

Iemand, die vuilnisbakken nakijkt of er nog ietseetbaars in zit....

Voedselpakketten staan klaar 

voor de israelli's, die

deze hard nodig hebben.....

(zie boven)

New immigrants receive bedding.png

Materiele hulp aan  nieuwe

immiranten

Voor aanvraag Koresh Nieuwsbrief, vul het CONTACT formulier in op de laatste bladzijde "Contact'.

Help ons om Israel te helpen - giften zijn zonder meer heel hard nodig!

Ook hier geldt G-ds belofte uit Genesis 12:

 2 Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. 3 Als mensen jou goed behandelen, zal Ik goed voor hén zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal Ik slecht voor hén zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden."  (BasisBijbel)

STEUN KORESH

Mocht u willen bijdragen aan het verstrekken van de voedselpakketten in Israel, het Pro-Life Werk of om Joden

uit Oekraine weg te halen,

dan kunt u uw geldelijke steun storten op:

 

Bank IBAN:    NL80ABNA 0589061011

 

Ten name van:  Koresh Selah Int'l

ELKE CENT DIE U DONEERT GAAT NAAR DE DOELEN IN ISRAEL. 

ER WORDT NIETS AFGEHAALD VOOR ADMINISTRATIE OF LONEN !!

OOK REIZEN BEN EN MARIJKE ALTIJD VOOR EIGEN REKENING

Wij danken u!

Ben en Marijke Werdekker

namens de bevolking van Israel

ANBI Erkend Nr. RSIN 8042.22.800

bottom of page