Wat u kunt doen voor het Herstel van het Volk en het Land Israel

 

1.    Bid voor Israel !!!!

       Dit is misschien wel het belangrijkste wat u voor Israel kunt doen!

       Vraag God om vrede, vraagt Hem om werkers, vraag Hem om bescherming

       van het land en het volk! En bidt voor de Stichting Koresh!

 

 

 

 

 

2.    Financiele Steun

       Uw steun is hard nodig! Heel hard.

       Vraag God wat u kan en mag doen voor Israel.

 

       Met uw gift:

 

       - kan Koresh in de noden voorzien, die de staat Israel zelf niet kan opbrengen.

 

       - En kan Koresh muziek teams uit Europa brengen, die het Goede Nieuws brengen

         en troost aan Gods volk. De musici van Koresh komen binnen op plaatsen, waar    

         niemand anders kan binnen komen! Er wordt gezaaid en geoogst!

Overschrijvingen kunnen worden gedaan aan:

 

Bank No IBAN:  NL80ABNA 0589061011

BIC:  ABNANL2A

Ten name van:  Koresh Selah International

Vemeld er a.u.b. bij welk project u wenst te ondersteunen of noem het “algemeen’.

 

 

De zegen van het geven is zowel voor de ontvanger van uw ondersteuning als voor u, de gever, omdat God zegt in Genesis 12:3  "Ik zal zegenen wie u zegent...."