top of page

van de voorzitter

Is er gedurende de laatste jaren verandering gekomen in Israel en de wereld?

 

-  in Israel, met name rond de Tempelberg zijn de spanningen tussen de Palestijnen en

   de Joden zijn sterk toegenomen. Inmiddels vloeide er al veel bloed, meer nog aan de 

   zijde van de Palestijnen dan van Israel. Palestijnen worden helaas opgestookt om

   Israelische mensen aan te vallen en moeten dit vrijwel altijd met de dood bekopen.

 

-  in de machtsverhoudingen in de wereld zijn aardverschuivingen gaande, met name

   tussen Rusland en de Verenigde Staten. Wij zien overduidelijk tekenen van de eind-

   tijd, zoals werd voorspeld: broeder staat op tegen broeder, oorlogen en geruchten van 

   oorlogen, natuurrampen enz.

 

ONGEKENDE ONTWIKKELINGEN in ISRAEL:

 

Er kan geen Israël bestaan zonder Jozef. Jozef werd door zijn broers aan slaven-handelaren verkocht en kwam in Egypte terecht. Het verhaal van de 10 broers is een beeld van de 10 stammen van het koninkrijk Israël, die 2700 jaar geleden in ballingschap gingen en zich over de wereld verspreidden. Jozef werd niet herkend door zijn broers want hij zag er uit als een Egyptenaar door zijn kleding en cultuur.

Ook vandaag zijn er Joden die naar Israël willen terugkeren, maar niet worden herkend en erkend.  Nu heeft de Israelische regering in 2015 opdracht gegeven aan een speciaal opgerichte commissie om uit te zoeken of deze geïnteresseerden rechten dienen te krijgen om zich in Israël te vestigen. 

Sinds de 10 stammen 2700 jaar geleden in ballingschap vertrokken kon in het Judaïsme het Jubeljaar niet meer worden gehouden, daar hiervoor de terugkeer van de 10 verloren stammen was vereist! Maar is dat niet precies wat gaande is?!?   Lees Ezechiël 36, 37 en 38.

De terugkeer van het Huis van Juda naar het Beloofde Land begon in het Jubeljaar 1915/17 toen de Balfour declaratie uitkwam.

 

DE TOEKOMST VAN ISRAEL

Jodenhaat tiert welig en er zijn velen, die Israël van de kaart willen vegen. Maar Gods Woord in de Tenach (Bijbel, Eerste Testament) belooft aan Israël een land, dat zich uitstrekt van de Nijl tot aan de Eufraat. Vele miljoenen "verloren" Joden en Israëlieten worden teruggeleid in een Thora-verbond met Hem, zie Genesis 13:6, Jesaja 14:1 en 49:18. Jeremia 3:18, Ezechiël 36:24.”

 

ROL VAN DE STICHTING KORESH:

 

Wij weten uit Gods Woord dat een grote nieuwe exodus zal gaan komen. Als ik naar de wereldgebeurtenissen kijk, zal die exodus wel eens heel snel op gang kunnen gaan komen. Het is mijn visie en mijn droom om voor de Joden en voor het Land Israel iets te mogen betekenen.

 

We zijn klein begonnen en het niveau waarop we werken is onder de allerarmsten. Wanneer wij daarin getrouw zijn, zal Elohim ons kunnen gebruiken voor het 'grote'. Ook werken wij graag mee aan het zegenen van Israel, het troost bieden en getuigen van onze grote God!

Alle medewerkers hebben een grote passie voor het bouwen van bruggen, vertrouwen, respect en begrip tussen Joden en Christenen en willen graag bijdragen aan het overwinnen van eeuwen van moeilijke geschiedenis.

Dit alles zal de komst van de Mashiah inleiden! 

 

 

Ben Jacob Werdekker

 

Ben Werdekker

bottom of page