top of page
DOEL & VISIE van St.Koresh

 

Gebaseerd op het Oude Testament profetien voelt de stichting zich geroepen om de gelovigen buiten Israel te informeren over het Bijbelse gegeven, dat het de wil van God is voor de 'vreemdelingen' om het herstel van Israel te ondersteumen. Dat geldt voor het volk Israel en ook voor het land.

 

Jesaja 14:1  “Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob.

 

Jesaja 60:10  "Buitenlanders zullen komen en uw steden bouwen. Presidenten en koningen zullen u hulp sturen"

 

Ook betreffende Koning Koresh in Jesaja 44:28 :

"Als Ik (God) van Koresh zeg: "Hij is mijn herder", dan zal hij zeker doen wat Ik zeg; en Jeruzalem en de tempel zullen worden herbouwd, want Ik heb het gezegd".

bottom of page