Eric & Tanja Lagerstrom

De God van Israel verhogen met muziek

 

"Sinds wij elkaar hebben leren kennen en trouwden (in 1991) hebben wij een gemeenschappelijke roeping: lofprijs en aanbidding voor de God van Israel. Zijn Naam bekend maken in het bijzonder door middel van muziek.          

 

We walked through different phases, for starters with the national Dutch Evangelical station, the EO, doing a program called “Ronduit Praise” during 13 years.

 

Na onze EO periode heeft onze eigen bediening zich ontwikkeld in “Hearts United”.

Dit is niet slechts de naam van de groep zangers en musici waar we mee werken en reizen, het geeft precies onze visie weer. Het zijn de woorden, die de profeet Sefanja (vers 3:9) tot ons sprak:

 

 

 

Dan zal ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen,

ze zullen hem dienen, zij aan zij (in het Engels "with hearts united".

 

 

Het is ons diepste verlangen om de Naam van Adonai aan te roepen, Hem de dienen met verenigde harten. Samen met gelovigen, of dit nu Joden zijn of gelovigen uit de volkeren, jong of oud of van verschillende kerken. Het gaat om het verenigen van de harten.

 

Sinds de laaste 7 jaar is het of God ons dieper 'trekt' binnen Israel. Hij geeft ons medeleven en passie om Zijn volk te zegenen en Hij opent telkens deuren zodat wij ook kunnen gaan. De stichting Koresh is een van deze bijzondere connecties die God ons heeft gegeven. Wij kennen Ben en Marijke Werdekker al jaren, namelijk sinds de tijd dat wij verbonden waren aan de Vorming & Aktie discipleschap trainingsschool, waar Tomas Sagstrom toen directeur was en Tanja de muziek docent.

Ben en Marijke zaten in het bestuur van deze school.

 

We voelen een sterke band mat de visie van Koresh en

zijn blij dat Koresh onze bediening kan faciliteren en ons

vrij kan zetten om deze roeping te volgen.

 

Aan de ene kant doen wij diensten in Nederland waar we

de Gemeentes bemoedigen om in deze tijd achter Israel

te staan en te ontdekken hoe Israel het centrale focus

is in God's agenda.

 

Aan de andere kant zijn wij gezegend dat we vaak naar

Israel mogen reizen, de Naam van YHWH mogen ver-

kondigen over het Israeli's op publieke plaatsen, op

stranden, zalen, winkelcentra, scholen, Gemeentes, enz.

 

 

 

Eric Lagerstrom is eveneens een getalenteerd spreker over het onderwerp

Israel of de God van Israel. Eric kan dus de lofprijs en aanbidding leiden

en zowel de Gemeente bedienen met het Woord. 

 

 

1/11